TİRYAKİ HARİTA

Yerel ve ulusal ölçekte prestijli projelerde çözüm ortağınız

FOTOGRAMETRİK HARİTALAR

FOTOGRAMETRİK HARİTALAR

FOTOGRAMETRİ: Metrik kamera veya özel algılayıcı sistemler yardımıyla elde edilen fotoğraf ya da görüntüleri kayıt ederek, ölçerek ve yorumlayarak fiziksel nesnelere ait güvenilir ölçü ve bilgiler elde etme bilimi, sanatı ve teknolojisidir.Havadan ve yerden çekilen fotoğraflar üzerinde, bilgisayar yardımı ile fotogrametrik nokta belirlenir buna fotogrametrik nirengi denir.Fotogrametrik Nirengi sonrasında elde edilen yöneltme parametreleri ile fotoğraflar yöneltilmekte ve stereo görüntüler oluşturularak vektör haritalar üretilebilmektedir.