TİRYAKİ HARİTA

Yerel ve ulusal ölçekte prestijli projelerde çözüm ortağınız

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Bir gayrimenkulü yapısız iken yapılı ya da yapılı iken yapısız hale dönüştürmek için tapu sicili ve paftasında yapılan işleme cins değişikliği denir. Cins değişikliği ile bağ, bahçe ya da tarla statüsünde olan arazi, yapı inşa edilebilecek arsaya; arsa durumda iken bağ, bahçe, tarla durumuna dönüştürülebilir.

Mevcut durumda Yapı Kullanma İzin Belgesi(İskan) alınmış ancak arsa tapulu olan taşınmazlarınızın, Cins Değişikliği işlemleri yapılabilmektedir. Cins Değişikliği işlemi sonrasında ise Kat Mülkiyetine geçiş işlemleri yapılmaktadır.