TİRYAKİ HARİTA

Yerel ve ulusal ölçekte prestijli projelerde çözüm ortağınız

İMAR UYGULAMASI (18. MADDE) İŞLERİ

İMAR UYGULAMASI (18. MADDE) İŞLERİ

Halk arasında kısaca 18 uygulaması olarak biline 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesini ifade eden ve buna dayanan bu uygulama, imar alanları içindeki yerler için belediye tarafından veya belediye mücavir alanları dışındakiler için valilikler tarafından uygulanan, hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın imar planına uygun parsellere ayırmaya (ifraz) veya birleştirmeye (tevhid) yönelik işlem yapma yetkisidir.

18 uygulamasını yapan idare, yapılan düzenleme sonucunda bir değer artışı olduğu düşüncesi ile meydana gelen artıştan hak sahiplerinin muvafakatini aramaksızın “düzenleme ortaklık payı” adı altında yerleri alabilir ve bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini (%45) geçemez.