TİRYAKİ HARİTA

Yerel ve ulusal ölçekte prestijli projelerde çözüm ortağınız

İFRAZ(BÖLME), YOLA TERK, YOLDAN İHDAS DOSYALARININ HAZIRLANMASI

İFRAZ(BÖLME), YOLA TERK, YOLDAN İHDAS DOSYALARININ HAZIRLANMASI

İfraz kelimesi; bir bütünden bir parça ayırma veya bir parçanın ayrılması anlamlarına gelmektedir. Mesleki manada ifraz ise, bir parselin iki veya daha fazla parsele ayrılması anlamına gelmektedir. Parselin uygulama imar planının içinde veya dışında olması durumuna göre, ifraz işlemi farklı yönetmeliklere göre yapılmaktadır.