Tüm çözümlerimizle sizlerin yanınızdayız

Yerel ve ulusal ölçekte prestijli projelerde çözüm ortağınız...

HAKKIMIZDA

1997 yılından günümüze faaliyetlerini sürdüren Tiryaki Harita, yerel ölçekte kalmayıp Türkiye genelinde verdiği hizmetlerle adından söz ettiren, özellikle Kastamonu ve İstanbul’da bir çok projeyi başarıyla tamamlamış, güncel ekipman ve materyalleri kullanan profesyonel yapısıyla tüm inşaat projelerinde hizmet vermektedir.

Tiryaki Harita, yerel ve ulusal ölçekte prestijli projelerde çözüm ortağınız olmaya devam etmektedir.

Image
SAYISAL HALİHAZIR HARİTA YAPIMI
Image
FOTOGRAMETRİK HARİTALAR
Image
PLANKOTE – KÜBAJ HESABI
Image
3D LAZER TARAMA – CEPHE RÖLÖVESİ
Image
YÜKSEK KATLI BETONARME YAPI ÖLÇÜMLERİ
Image
ÇELİK KONTRÜKSİYON VE ENDÜSTRİYEL TESİS ÖLÇÜMLERİ
Image
YOL, KAVŞAK, SANAT YAPISI PROJELER
Image
İFRAZ(BÖLME), YOLA TERK, YOLDAN İHDAS DOSYALARININ HAZIRLANMASI
Image
KADASTRO İŞLERİ
Image
İMAR UYGULAMASI (18. MADDE) İŞLERİ
Aklınızdakileri birlikte planlayalım

HİZMETLERİMİZ

SAYISAL HALİHAZIR HARİTA YAPIMI

SAYISAL HALİHAZIR HARİTA YAPIMI

Kelime anlamı olarak içinde bulunulan durum demektir. Hâlihazır Harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir. Hâlihazır Harita’da nirengi, RS noktaları, poligon noktaları, binalar, binaların kat adedi, yollar, kaldırımlar, sokaklar, yol ve sokak dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel sınırları ve numaraları vb. çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir. Hâlihazır Haritalar, “1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planlarının Yapım Yönetmeliği” esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.

Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Plankote haritasının çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 m.’de bir detay noktası (istenilen prezisyona göre seçilir), eğimin değiştiği yerler, şevler, arazide varsa mevcut yapıları kapsar.

FOTOGRAMETRİK HARİTALAR

FOTOGRAMETRİK HARİTALAR

FOTOGRAMETRİ: Metrik kamera veya özel algılayıcı sistemler yardımıyla elde edilen fotoğraf ya da görüntüleri kayıt ederek, ölçerek ve yorumlayarak fiziksel nesnelere ait güvenilir ölçü ve bilgiler elde etme bilimi, sanatı ve teknolojisidir.Havadan ve yerden çekilen fotoğraflar üzerinde, bilgisayar yardımı ile fotogrametrik nokta belirlenir buna fotogrametrik nirengi denir.Fotogrametrik Nirengi sonrasında elde edilen yöneltme parametreleri ile fotoğraflar yöneltilmekte ve stereo görüntüler oluşturularak vektör haritalar üretilebilmektedir.PLANKOTE – KÜBAJ HESABI

PLANKOTE – KÜBAJ HESABI

Plankote : Bir projenin yapılması ve uygulanması sırasında projenin yapılacağı arazinin topoğrafik durumunun ölçülmesidir. Bu ölçümler harita yapımı için gerekli ölçmelerle aynı olmakla birlikte hassasiyet ve ölçüm tekniği açısından farklılık gösterir.

Plankote, projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Bu arazinin belirli aralıklarla, sistematik olarak kotların belirlenmesi amacıyla yapılan çalışma ve sonuç ürün olarak meydana gelen, kotlu/ölçekli krokidir. Arazinin yapısına göre belirli aralıklarla ve eğimin değiştiği her noktada alım yapılmasıyla oluşur. Resmi evraklar için kullanılacaksa arazinin bulunduğu il, ilçe, köy, pafta numarası, ada ve parsel bilgileriyle birlikte arazide bulunan mevcut yol, bina, şev, direk, çeşme gibi sembollerle tanımlanan nesnelerle birlikte belirli aralıklarla arazinin mevcut kotları gösterilir.

3D LAZER TARAMA – CEPHE RÖLÖVESİ

3D LAZER TARAMA – CEPHE RÖLÖVESİ

Günümüzde yer yüzeyinin, kent yapılarının, topografik şekillerin veya herhangi bir nesnenin 3B modelinin elde edilmesi birçok bilimsel çalışmanın ve ticari faaliyetin altyapısını oluşturmaktadır. Elde edilen 3B verinin gerçekle uygunluğu, ne kadar sürede elde edildiği ve maaliyeti bu çalışmaların temel sorunlarıdır.3d Cephe rölevesi hassas cihazlarla ölçüm yapılan en uygun çözümleri sunan ölçüm teknolojilerinden biridir. Ulaşılması güç yerlerde dahi ölçüm yapılabilmesi, yapının modelinin orijinal renkleri ile elde edilebilmesi gibi birçok bileşen bu teknolojinin öne çıkmasını sağlamaktadır.YÜKSEK KATLI BETONARME YAPI ÖLÇÜMLERİ

YÜKSEK KATLI BETONARME YAPI ÖLÇÜMLERİ

Firmamız, yüksek katlı binalarda betonarme veya çelik yapılarla ilgili akla gelebilecek bütün ölçümleri, projeye uygun ve hassas bir şekilde uygulamak, herhangi bir problemle karşılaşıldığında hızlı çözümler üretmek gibi birçok alanda uzman ve hassas çözümler sunmaktadır. Bugüne kadar olan çalışmalarımızda gösterdiğimiz başarılara, sürekli inovasyon ekibimizle kattığımız yeniliklerle her geçen gün yeni bir başarı daha eklemekteyiz.ÇELİK KONTRÜKSİYON VE ENDÜSTRİYEL TESİS ÖLÇÜMLERİ

ÇELİK KONTRÜKSİYON VE ENDÜSTRİYEL TESİS ÖLÇÜMLERİ

Tüm taşıyıcı sistemlerin çelikten üretildiği, özellikle deprem tehtidi taşıyan coğrafi bölgelerde tercih edilen, çoğunlukla çelik konstrüksiyon fabrika binaları, çelik konstrüksiyon hangar, çelik konstrüksiyon spor tesisleri, çelik konstrüksiyon depo ve çelik konstrüksiyon atölyelerde kullanılan, geniş açıklıklara ve yüksekliğe sahip çelik yapı sistemidir.

Firmamız çelik yapı sistemlerinde istenilen hassasiyetle ankraj aplikasyonu, aks ve kot verilerinin sahaya işlenmesi, ve 3D olarak çelik sistemlerinin rölevesinin yapılması ve sayısal ortamda çiziminin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

YOL, KAVŞAK, SANAT YAPISI PROJELER

YOL, KAVŞAK, SANAT YAPISI PROJELER

Firmamız otoyol, devletyolu ve şehiriçi yollarda, eksik işaretlemelerin tamamlanması, yol üzerinde zamanla oluşan yeni kavşakların işaretlenmesi, kara noktaların düzeltilmesi ve emniyeti arttırıcı uygulamaların belirlenmesi amacıyla yol üzerindeki mevcut durumun tespiti ve analiz edilebilmesi için “Mevcut Durum Tespit Projeleri” hazırlamaktadır. Bu sayede yol üzerinde bulunan kullanılabilir durumdaki levhalar ve/veya direkler, yeni açılan güzergah ve kavşaklar, tehlikeli noktalar tek bir pafta üzerinde toplanıp, değerlendirilebilecek tüm materyal kullanılarak doğru analizlerin yapılması kolaylaşmaktadır. Firmamız, otoyol, devlet yolu ve şehiriçi yollarda standartlara uygun olarak uygulama projeleri hazırlamaktadır.İFRAZ(BÖLME), YOLA TERK, YOLDAN İHDAS DOSYALARININ HAZIRLANMASI

İFRAZ(BÖLME), YOLA TERK, YOLDAN İHDAS DOSYALARININ HAZIRLANMASI

İfraz kelimesi; bir bütünden bir parça ayırma veya bir parçanın ayrılması anlamlarına gelmektedir. Mesleki manada ifraz ise, bir parselin iki veya daha fazla parsele ayrılması anlamına gelmektedir. Parselin uygulama imar planının içinde veya dışında olması durumuna göre, ifraz işlemi farklı yönetmeliklere göre yapılmaktadır.KADASTRO İŞLERİ

KADASTRO İŞLERİ

Kadastro, bir bölgedeki özel arsaların kaydıdır; bu arsalar sistematik şekilde numaralandırılır, her birinin çevresi ve parsel tanımlayıcısı büyük ölçekli haritalarda gösterilir, hem haritada hem de kayıt defterinde bu arsanın niteliği, büyüklüğü, değeri ve onunla ilgili hukukî haklar belirtilir.

Gündelik dilde kadastronun birkaç anlamı vardır: Birincisi, özel arsaların bir kamu kuruluşunda tutulan kayıtlarıdır. İkinci anlamı bu kayıtları tutan ve onları idare eden kuruluşun adıdır. Üçüncü anlamı bu kuruluşun yaptığı işlerdir. Türk Dil Kurumu kadastroyu "bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülk yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması işi" olarak tanımlar. Türk Kadastro Kanunu'nda kadastro "taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemi" olarak tanımlanmıştır. Sıfat hali "kadastral"dir. Kadastral haritalara güncel dilde tapu haritası veya kadastro paftası da denir. Kadastrolar dünyada çoğu ülkede, tapu sicili gibi başka belgelerin eşliğinde kullanılır.

İMAR UYGULAMASI (18. MADDE) İŞLERİ

İMAR UYGULAMASI (18. MADDE) İŞLERİ

Halk arasında kısaca 18 uygulaması olarak biline 3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesini ifade eden ve buna dayanan bu uygulama, imar alanları içindeki yerler için belediye tarafından veya belediye mücavir alanları dışındakiler için valilikler tarafından uygulanan, hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın imar planına uygun parsellere ayırmaya (ifraz) veya birleştirmeye (tevhid) yönelik işlem yapma yetkisidir.

18 uygulamasını yapan idare, yapılan düzenleme sonucunda bir değer artışı olduğu düşüncesi ile meydana gelen artıştan hak sahiplerinin muvafakatini aramaksızın “düzenleme ortaklık payı” adı altında yerleri alabilir ve bu maddeye göre alınacak düzenleme ortaklık payları, düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların düzenlemeden önceki yüzölçümlerinin yüzde kırk beşini (%45) geçemez.

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Bir gayrimenkulü yapısız iken yapılı ya da yapılı iken yapısız hale dönüştürmek için tapu sicili ve paftasında yapılan işleme cins değişikliği denir. Cins değişikliği ile bağ, bahçe ya da tarla statüsünde olan arazi, yapı inşa edilebilecek arsaya; arsa durumda iken bağ, bahçe, tarla durumuna dönüştürülebilir.

Mevcut durumda Yapı Kullanma İzin Belgesi(İskan) alınmış ancak arsa tapulu olan taşınmazlarınızın, Cins Değişikliği işlemleri yapılabilmektedir. Cins Değişikliği işlemi sonrasında ise Kat Mülkiyetine geçiş işlemleri yapılmaktadır.

Yıllık Tecrübe
Proje
Mutlu Müşteri
Aktif İl